Matematyczne zabawy z klockami LEGO® to:

  • 60 minut matematycznej zabawy
  • premie w postaci pieczątek
  • tematyczne prezentacje multimedialne
  • praca z programem komputerowym MoreToMath
  • budowanie z klocków LEGO®

Tematy zajęć

Jeden, trzy, pięć…
Wykorzystując zestaw LEGO® Education MoreToMath liczymy razem z dziećmi, uczymy je odróżniać liczenie błędne od poprawnego.

Dwa dodać dwa odjąć jeden
Podczas zajęć uczymy dzieci wytrwałości w rozwiązywaniu problemów, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i staranności .

Więcej czy mniej?
W którym kurniku jest więcej kur? Która kura zniosła więcej jajek? Poznajemy równoliczność dwóch zbiorów i liczebniki porządkowe.

Prawa czy lewa?
Co przede mną,  co za krzesłem?
Strona lewa czy strona prawa? Po naszych zajęciach odpowiedź będzie oczywista.
Podczas zajęć razem z dziećmi uczymy się określania położenia obiektów w stosunku do siebie, a także w odniesieniu do innych obiektów.

Jestem większy czy mniejszy? Węższy czy szerszy? Wyższy czy niższy?
Wykorzystując klocki LEGO® Education MoreToMath uczymy się pomiaru długości, poznajemy sposoby mierzenia obiektów.